Chi tiết bài viết

DV lập và nộp báo cáo tài chính hàng năm

- Không phát sinh : 2.000.000đ/ năm
- Phát sinh dưới 20 hóa đơn /năm: 4.000.000đ/ năm
- Phát sinh 50 hóa đơn /năm : 7.000.000đ/ năm
- Phát sinh 100 hóa đơn /năm : 12.000.000đ/ năm

Đăng ký nhận email để biết được tin mới nhất từ http://thanhlapcongtyhcm.org