Chi tiết bài viết

Bảng giá dịch vụ đăng ký lao động- BHXH

Đvt : vnđ

Số lao động đăng ký

Thời gian
 

Phí dịch vụ
(vnđ)

1.Từ 1 đến 5 lao động

- Đăng ký khai trình lao động và thang bảng lương

- Xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn

- Lập hồ sơ tham gia BHXH, BHYT

- Nhận kết quả, giao hồ sơ gốc cho đơn vị

30 ngày

2.500.000

1.Từ 6 đến 10 lao động

- Đăng ký khai trình lao động và thang bảng lương

- Xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn

- Lập hồ sơ tham gia BHXH, BHYT

- Nhận kết quả, giao hồ sơ gốc cho đơn vị

45 ngày

3.000.000

1.Từ 11 đến 20 lao động

- Đăng ký khai trình lao động và thang bảng lương

- Xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn

- Lập hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN

- Nhận kết quả, giao hồ sơ gốc cho đơn vị

45 ngày

3.000.000

1.Từ 21 đến 50 lao động

- Đăng ký khai trình lao động và thang bảng lương

- Xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn

- Lập hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN

- Nhận kết quả, giao hồ sơ gốc cho đơn vị

45 ngày

4.000.000

5. Quản lý bảo hiểm xã hội hàng tháng

- Lập các biếu mẫu báo cáo lao động tăng giảm trong tháng

- Nhận sổ và ghi sổ, tờ khai đối với các Lao Động tăng mới

- Ghi và chốt sổ đối với các Lao Động thôi việc

- Giải quyết các chế độ bảo hiểm: Ốm đau, thai sản, dưỡng sức…..

- Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp bảo hiểm hàng tháng

 

200.000 - 1.000.000

 

Đăng ký nhận email để biết được tin mới nhất từ http://thanhlapcongtyhcm.org