Chi tiết bài viết

Báo giá dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Đvt : vnđ

Giải thể chi nhánh, VPĐD tại TPHCM (hạch toán phụ thuộc)​

Thời gian
 (ngày làm việc)

Giá trọn gói
(vnđ)

- Trả lại giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh ở sở KH&ĐT
- Đăng thông báo giải thể trên cổng thông tin DN quốc gia

 

             7 ngày

700.000

 

Giải thể chi nhánh, VPĐD tại TPHCM (hạch toán độc lập- chưa mua hóa đơn)​

Thời gian
 (ngày làm việc)

Giá trọn gói
(vnđ)

- Thực hiện khóa MST
- Trả lại giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh ở sở KH&ĐT
- Thông báo hủy dấu, trả dấu… 

             30 ngày

1.500.000

 

Giải thể chi nhánh, VPĐD tại TPHCM (hạch toán độc lập- chưa mua hóa đơn)

Thời gian
 (ngày làm việc)

Giá trọn gói
(vnđ)

- Thực hiện khóa MST
- Trả lại giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh ở sở KH&ĐT
- Thông báo hủy dấu, trả dấu….
- Đăng thông báo giải thể trên cổng thông tin DN quốc gia

 

             30 ngày 
từ khi quyết toán thuế

 

3.500.000

 

Giải thể doanh nghiệp(chưa mua hóa đơn)

Thời gian
 (ngày làm việc)

Giá trọn gói
(vnđ)

-  Nộp quyết định giải thể lên sở  kế hoạch đầu tư

-  Nộp quyết định giải thể lên cơ quan thuế

- Làm hồ sơ thanh lý hàng hóa, tài sản, quyết toán bước 1

             30 ngày

2.500.000

 

Giải thể doanh nghiệp (Đã sử dụng hóa đơn)

Thời gian
 (ngày làm việc)

Giá trọn gói
(vnđ)

-  Nộp quyết định giải thể lên sở  kế hoạch đầu tư

-  Nộp quyết định giải thể lên cơ quan thuế

- Làm hồ sơ thanh lý hàng hóa, tài sản, quyết toán bước 1

-  Quyết toán bước 2

-  Trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

            30 
ngày từ khi quyết toán thuế

 

3,500,000-7.000.000​

 

Đăng ký nhận email để biết được tin mới nhất từ http://thanhlapcongtyhcm.org